SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1338/02 af Ilda Figueiredo (GUE/NGL) til Kommissionen. Afskaffelse af den fælles landbrugspolitik og landbrugsforhandlingerne i WTO-regi.