Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 5, stk. 5 i Rådets beslutning