Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 314, 30 november 2001