2016. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 6 Lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Saksamaale$