SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0060/01 af Esko Seppänen (GUE/NGL) til Kommissionen. Finansiel bistand til Montenegro.