Uredba Komisije (EU) 2020/856 z dne 9. junija 2020 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za ciantraniliprol, ciazofamid, ciprodinil, fenpiroksimat, fludioksonil, fluksapiroksad, imazalil, izofetamid, krezoksim-metil, lufenuron, mandipropamid, propamokarb, piraklostrobin, piriofenon, piriproksifen in spinetoram v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP)