Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets møde den 17. oktober 2014 om et foreløbigt udkast til afgørelse i sag AT.39924 — Rentederivater i schweizerfranc (CHF LIBOR) — Referent: Nederlandene