Stanovisko Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení přijaté na jeho zasedání dne 17. října 2014 k předběžnému návrhu rozhodnutí ve věci AT.39924 – úrokové deriváty ve švýcarských francích (CHF LIBOR) – Zpravodaj: Nizozemsko