91/73/EØF: Kommissionens beslutning af 31. januar 1991 om indførsel af levende svin, fersk svinekød og svinekødsprodukter fra Jugoslavien