Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös (tehty 20/07/2000) keskittymän (Asia N:o IV/M.1993 - RHODIA / RAISIO / JV) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)