Concluziile avocatului general Warner prezentate la data de12 ianuarie 1977.