Uznesenie predsedu druhej komory Súdneho dvora z 25. októbra 2011.$