Digriet tal-President tat-Tieni Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-25 ta' Ottubru 2011.$