Unionin tuomioistuimen toisen jaoston puheenjohtajan määräys 25 päivänä lokakuuta 2011.