Euroopa Kohtu teise koja esimehe määrus, 25. oktoober 2011.$