Διάταξη του προέδρου του δευτέρου τμήματος του Δικαστηρίου της 25ης Οκτωβρίου 2011. Διάταξη του προέδρου του δευτέρου τμήματος του Δικαστηρίου της 25ης Οκτωβρίου 2011.#Land Nordrhein-Westfalen κατά Sylvia Jansen.#Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Landesarbeitsgericht Köln - Γερμανία.#Διαγραφή.#Υπόθεση C-313/10.