Διάταξη του προέδρου του δευτέρου τμήματος του Δικαστηρίου της 25ης Οκτωβρίου 2011.$