Usnesení předsedy druhého senátu Soudního dvora ze dne 25. října 2011.#Land Nordrhein-Westfalen proti Sylvia Jansen.#Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Landesarbeitsgericht Köln - Německo.#Vyškrtnutí.#Věc C-313/10. Usnesení předsedy druhého senátu Soudního dvora ze dne 25. října 2011.