Kohtuasi T-342/10: 23. augustil 2010 esitatud hagi — Hartmann versus Siseturu Ühtlustamise Amet