Forslag til afgørelse fra generaladvokat Darmon fremsat den 19. marts 1987. # J. J. Geist mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # Tjenestemænd - anerkendelse af invaliditets erhvervsmæssige oprindelse. # Sag 242/85. Geist mod Kommissionen TITJUR