Kommissionens Yttrande av den 3 mars 2020 om planen för deponering av radioaktivt avfall som härrör från avvecklingen och nedmonteringen av kärnkraftverket Krümmel KKK i den tyska delstaten Schleswig–Holstein (Endast den tyska texten är giltig) 2020/C 72/01