Stanovisko Komisie z 3. marca 2020 týkajúce sa plánu ukladania rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z vyradenia a demontáže jadrovej elektrárne Krümmel KKK v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko (Iba nemecké znenie je autentické) 2020/C 72/01