Opinia Komisji z dnia 3 marca 2020 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z likwidacją i demontażem elektrowni jądrowej Krümmel KKK położonej w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn w Niemczech (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) 2020/C 72/01