Opinjoni tal-Kummissjoni ta’ 3 ta’ Marzu 2020 dwar il-pjan għar-rimi tal-iskart radjuattiv li jirriżulta mid-dekummissjonar u ż-żarmar tal-impjant tal-enerġija nukleari Krümmel KKK li jinsab fil-Land ta’ Schleswig-Holstein fil-Ġermanja (it-test bil-Ġermaniż biss huwa awtentiku) 2020/C 72/01