Komisijas Atzinums (2020. gada 3. martā) par kodolelektrostacijas Krümmel KKK (Šlēsvigas-Holšteinas federālā zeme, Vācija) dezekspluatācijas un demontāžas procesā radušos radioaktīvo atkritumu apglabāšanas plānu (autentisks ir tikai teksts vācu valodā) 2020/C 72/01