KOMISIJOS NUOMONĖ 2020 m. kovo 3 d. dėl radioaktyviųjų atliekų, susidariusių dėl Kriumelio atominės elektrinės Šlėzvigo-Holšteino žemėje, Vokietijoje, eksploatacijos nutraukimo ir išmontavimo, šalinimo plano (Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba) 2020/C 72/01