Udtalelse Fra Kommissionen af 3. marts 2020 om planen for bortskaffelse af radioaktivt affald, der fremkommer ved dekommissioneringen og demonteringen af kernekraftværket Krümmel KKK beliggende i den tyske delstat Schleswig-Holstein (Kun den tyske udgave er autentisk) 2020/C 72/01