Становище на Комисията от 3 март 2020 г. година относно плана за погребване на радиоактивни отпадъци, възникнали при извеждането от експлоатация и демонтирането на атомната електроцентрала Krümmel KKK, намираща се в провинция Шлезвиг-Холщайн, Германия (само текстът на немски език е автентичен) 2020/C 72/01