Osalemiskutse Euroopa Toiduohutusameti (Parma, Itaalia) teaduskomisjonide liikmete kohale, parandus ( ELT C 151, 10.6.2010 )