Sprawa T-192/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 lipca 2007 r. — Flex Equipos de Descanso przeciwko OHIM — Leggett & Platt (LURA-FLEX) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie wspólnotowego słownego znaku towarowego LURA-FLEX — Wcześniejsze krajowe graficzne znaki towarowe zawierające element słowny flex — Przedstawienie po terminie w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów tłumaczeń dowodów powołanych na okoliczność renomy wcześniejszych znaków towarowych — Ciążący na Izbie Odwoławczej obowiązek dokonania oceny konieczności wzięcia pod uwagę przetłumaczonych dokumentów)