Kohtuasi T-192/04: Esimese Astme Kohtu 11. juuli 2007 otsus — Flex Equipos de Descanso versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi LURA taotlus-FLEX — Sõnalist osa flex sisaldavad varasemad siseriiklikud kujutismärgid — Vastulausete osakonnale varasemate kaubamärkide maine toetuseks esitatud tõendite tõlgete hilinenult esitamine — Apellatsioonikoja kohustus hinnata tõlgitud dokumentide arvessevõtmise vajadust)