Дело T-192/04: Решение на Първоинстанционния съд от 11 юли 2007 г. — Flex Equipos de Descanso/СХВП — Leggett & Platt (LURA-FLEX) ( Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността LURA-FLEX — По-ранни национални фигуративни марки, съдържащи словесния елемент flex — Закъсняло представяне пред отдела по споровете на преводи на документи в подкрепа на добрата репутация на по-ранни марки — Задължение на апелативния състав да прецени необходимостта от вземане предвид на преведените документи )