2003/520/EF: Rådets afgørelse af 16. juni 2003 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Japans regering om samarbejde vedrørende konkurrencebegrænsende aktiviteter