Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9049 – E.ON/Clever/UFC Scandinavia JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP.)