ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3672/01 υποβολή: Daniela Raschhofer (NI) προς την Επιτροπή. Η δημιουργία διοικητικών δομών στην Τσεχική Δημοκρατία.