/* */

Tribunalens dom (åttonde avdelningen) av den 16 juni 2011.#Gosselin Group NV (T-208/08) och Stichting Administratiekantoor Portielje (T-209/08) mot Europeiska kommissionen.#Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Belgiska marknaden för internationella flyttjänster - Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras - Fastställande av priser - Uppdelning av marknaden - Manipulering av anbudsinfordran - En enda, fortlöpande överträdelse - Begreppet företag - Ansvar för överträdelsen - Böter - 2006 års riktlinjer för beräkning av böter - Allvar - Varaktighet.#Förenade målen T-208/08 och T-209/08. Tribunalens dom (åttonde avdelningen) av den 16 juni 2011.