Vispārējās tiesas spriedums (astotā palāta) 2011. gada 16.jūnijā.#Gosselin Group NV (T-208/08) un Stichting Administratiekantoor Portielje (T-209/08) pret Eiropas Komisiju.#Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Starptautisko pārcelšanās pakalpojumu tirgus Beļģijā - Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums - Cenu noteikšana - Tirgus sadale - Manipulācijas ar publisko iepirkumu procedūrām - Vienots un turpināts pārkāpums - Uzņēmuma jēdziens - Vainojamība pārkāpjošā rīcībā - Naudas sodi - 2006. gada pamatnostādnes naudas sodu noteikšanai - Smagums - Ilgums.#Apvienotās lietas T-208/08 un T-209/08. Vispārējās tiesas spriedums (astotā palāta) 2011. gada 16.jūnijā.