Unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) tuomio 16 päivänä kesäkuuta 2011. Unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) tuomio 16 päivänä kesäkuuta 2011.#Gosselin Group NV (T-208/08) ja Stichting Administratiekantoor Portielje (T-209/08) vastaan Euroopan komissio.#Kilpailu - Kartellit - Kansainvälisten muuttopalvelujen markkinat Belgiassa - Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan - Hintojen vahvistaminen - Markkinoiden jakaminen - Tarjouskilpailujen vääristäminen - Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen - Yrityksen käsite - Kilpailusääntöjen rikkomisesta vastuuseen saattaminen - Sakot - Sakkojen määrän laskennasta vuonna 2006 annetut suuntaviivat - Vakavuus - Kesto.#Yhdistetyt asiat T-208/08 ja T-209/08.