Yttrande från Europeiska regionkommittén – Genomförande av och utsikter för gränsöverskridande hälso- och sjukvård