KIRJALLINEN KYSYMYS E-1026/02 esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) komissiolle. Paikallisista ympäristömääräyksistä johtuva syrjintä neljässä Ruotsin kaupungissa.