SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1026/02 af Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) til Kommissionen. Diskriminering ved indførelse af lokale miljøbestemmelser i fire svenske byer.