Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.1832 — Ahold/ICA Förbundet/Canica) (EØS-relevant tekst)