Usnesení – Parlamentního shromáždění Euronest o víceletém finančním výhledu EU a jeho dopadu na hospodářskou spolupráci mezi zeměmi Východního partnerství