Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8589 – SCOR / MutRé) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE. )