Udvælgelseskomiteens sammensætning — Almindelig udvælgelsesprøve KOM/B/2/02 — Assistenter (B 5/B 4) inden for "arkiv- og journalforvaltning" og "dokumentation/bibliotek"