Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 10ης Ιουλίου 1986.