Skriftlig forespoergsel nr. 1432/88 af Ernest Glinne til Udenrigsministrene for Det Europaeiske Faellesskabs medlemslande forsamlet med henblik paa Det Politiske Samarbejde: Haandbog (utrykt) i sabotage af anti-apartheidssanktionerne - lektion 1