Nariadenie Rady (EÚ) č. 554/2010 z  24. júna 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2488/2000 o zachovaní zmrazenia finančných prostriedkov v súvislosti s pánom Miloševičom a osobami s ním spojenými