Verordening (EU) nr. 554/2010 van de Raad van 24 juni 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2488/2000 van de Raad tot handhaving van de bevriezing van middelen in verband met S. Milošević en de met hem verbonden personen