2010 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 554/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2488/2000, tęsiantis su p. Milosevic ir jo bendrininkais susijusių lėšų įšaldymą